1C müəssisə

Şirkətimiz tərəfindən 1C avtomatlaşdırılmış uçot və idarəetmə sisteminin işlənib-hazırlanması, tətbiq edilməsi, aparılması və müşayiət edilməsi ilə əlaqədar istənilən, o cümlədən digər təminat məhsulları ilə inteqrasiya üzrə xidmətlər göstərilir.