Kard Uçotu

Kard Uçotu Xidmətləri

  1. Kadr işlərinin təhlili (analizi)
  2. İşçilərin elektron qeydiyyatı
  3. İşçilərin kadr sənədlərinin hazırlanması
  4. Əmək müqavilələrinin tərtibat və təhlili
  5. Əmrlərin, vəzifə təlimatlarının və digər normativ sənədlərin hazırlanması
  6. Maddi məsuliyyət, xidmət və digər müqavilələrin hazırlanması